Библиотека

Ходила навътре при ходене

Две годишно дете завърта навътре ходилата при ходене – опасно ли е?
Завъртането навътре на ходилата при ходене е отклонение в нормалното развитие на долния крайник, а не инвалидизиращо заболяване. Обикновено се установява при прохождането на малкото дете. Походката е тромава, а завъртането навътре на ходилата може да причини спъване поради закачане на другата пета.

Най-честите причини за завъртане навътре на ходилата са три: извита навътре предна част на ходилата (т.н. метатарзус аддуктус), завъртяна навътре подбедрица (прасец) или извита навън бедрена кост. Деформацията най-често се дължи на притискане по време на вътреутробното развитие. Може да бъде наследствена, а понякога се съчетава и с друг ортопедичен проблем.

В случаите с извити навътре ходила (метатарзус аддуктус) същите обикновено се корегират от само себе си през първите 4 до 6 месеца от израстването на детето. Когато това не стане или е непълно препоръчваме прилагане на лечебна гимнастика – разтегателни упражнения. Обикновено родителите разтриват и разпъват ходилото в посока обратна на кривината. Трябва упоритост и постоянство, тъй като упражнението се извършва стотици пъти дневно. Напомняме, че започването на корегираща гимнастика трябва да стане след консултация с ортопед, специалист по проблема. В редките случаи на тежка или неподатлива деформация същата може успешно да се корегира след приложение на серийни гипсови превръзки, шини или ортопедични обувки.

При извита навътре подбедрица ходилата сочат също навътре, тъй като подбедрицата над тях е усукана в същата посока. Децата трудно понасят корегиращите шини и ортези за подбедрицата. Извитата навътре подбедрица почти винаги се корегира с израстването на детето. Обикновено това става до настъпване на училищна възраст. В редките случаи при които не настъпва корекция, деформацията не води до дегенеративни изменения или проблеми с тичането или скачането на децата.

Извънредното извиване напред на бедрената кост обикновено се проявавя в 5-6 годишна възраст. Значително извитата напред предна част на бедрената кост ограничава завъртането на крака навън и причинява ходене с извити навътре колене и ходила. Извиването навън на бедрената кост се корегира при почти всички деца с израстването им. Само при много тежки деформации, които водят до непрекъснато спъване и грозна походка и при липса на корекция с израстването е показано хирургическо лечение. Подхождането към оперативно лечение трябва да бъде много внимателно.

Ходенето със завъртяни навътре ходила по правило не е болезнено и деформацията не прогресира, нито води до дегенеративни изменения в напреднала възраст. Смятаме, че в тази ранна детска възраст няма място за притеснения. Всички причини за ходене със завъртяни навътре ходила имат естествена тенденция да се корегират. При по-тежка деформация препоръчваме консултация с ортопед за изясняване на причините и започване на подходящо лечение.
Назад