Ходене

Щом можете устойчиво да стоите с помощта на проходилка, можете да направите и своите първи стъпки. В началото товарете по-малко оперирания крак. Вашият лекар ще Ви каже кога да стъпване по-силно на него.
 
Стъпка 1Поставете проходилката на известно разстояние от вас и се дръжте здраво с двете ръце. Дръжте тазобедрената става изправена и направете стъпка с неоперирания крак в центъра на проходилката. Избягвайте въртене на оперираната страна.
Стъпка 2Облегнете се на проходилката с цялото си тегло. Направете стъпка напред с оперирания крак. Внимавайте да не се спънете в краката на проходилката.
Стъпка 3Вдигнете проходилката нагоре (ако не е с колела). Не забравяйте да поставите и четирите крака на пода преди да преместите тялото си напред. Повторете движенията.