Библиотека

Физическото натоварване при остеартрит

Март 31, 2022


Остеоартритът е дегенеративно заболяване на ставните повърхности и е най – често срещаната форма на артрит. Освен при възрастни хора, той може да се наблюдава и при хора в активна и средна възраст занимаващи се с високоинтензивен спорт или интензинво натоварване в работната среда – подпиране на колене по цял ден, или на китките (при майстори).

Оказва се, че по – интензивното натоварване има корелация с развитието на симптоматичен остеартрит само при  по –млади индивиди. При хора над 45 годишна възраст, интензивността и големината на физическо натоварване не могат да предскажат появата на симптоматичен остеартрит. Дори напротив, физическото натоварване трябва да бъде в основа на преодоляването и справянето с функционалните последствия от остеартрита. Превенцията в ранните фази на заболяването може да гарантира по –добро качество на живот и справяне със симптомите на заболяването, което се отразява във всички свери на живота на един индивид.

  1. Изменения при ОА
  2. Физическо натоварване – колко и как
  3. Заключение

Няма консенсус върху това дали интензивното физическо натоварване при възрастните може да доведе до развитието на симптоматичен остеоартрит. Много систеамитчни ревюта доказват в последните години важността на физическото натоварване и тренировка при артрозата. Физическите упражнения и натоварване се доказват като ефективен начин за справяне с последствията от остеартрита и дори редуциране на зависимостта от прием на медикаменти. (НСПВС, опиати)

Типични изменения при ОА

Слабост в мускулатурата

Типични промени се наблюдават при развитието на остеартрита. В много проучвания се наблюдава намаляване на мускулната сила и обем при пациентите с ОА. Намаления капацитет води до чувство на ставна нестабилност и дори вдига риска от падания при по – възрастните пациенти. Намаляване на мускулната сила се асоциира с до 19% намаляване на анатомичния напречник на мускула. Миофибрилната атрофия е основа за нарушаване на функцията на долния крайник при хората с ОА.

Мускулната сила се счита за критерий за появата на болка при ОА.  По – малко изменения в структурата на хрущяла и по – малко болка се асоциират с по – голямата мускулна маса на четириглавия бедрен мускул (специфично Vastus medialis). А намалената обща мускулна маса на долните крайници може да се счита като фактор в патогенезата на развитие на остеартрита.

Ставна нестабилност

Ставната нестабилност е също от основните изменения при остеоартрита. Тя се изразява с чувство на поддаване, сякаш коленната става се размества. Често от пациента, чувството за несигурност може да се сбърка с чувство за нестабилност. Първото обаче е по – скоро психологически аспект породен от болката и от несигурност в това – дали натоварването няма да повреди повече коляното.

Нестабилността може да бъде функционална – заради мускулна слабост и структурна – заради структурни промени в ставата.

И в двата аспекта, ставната нестабилност се повлиява с кинезитерапия – предимно упражнения за невромускулен контрол.

Контрактурите, ограничения обем на движение и болката придружена със сутрешна скованост са типични за всички артрозни изменения.

Физическо натоварване – колко и как?

Трудно е  да се определи точно колко физическо натоварване е необходимо за да е оптимално. Но това което сме сигурни е, че болката е сигурен симптом за претоварване. При пациентите със остеартрит място намират силовите упражнения. Те имат доказана ефективност в намаляването на негативните последствия и подобряването на ставната функция.

Колко често? – 3 пъти седмично е препоръчаното в международните източници. Пример за това е Канадската система GLA:D.

Колко? – По три серии от упражнение за мускулна група. Натоварването с едно упражнение трябва да е до чувството на умора, ако такава не е постигната, то упражнението не може да се счита за ефективно.

Как да знам, колко ми е лимита? – Ако няколко часа след натоварването ставата е по –болезнена от преди, то сме я претоварили. Тогава упражненията не се спират, а се намалят повторенията.

Международните препоръки за физическо натоварване са 150 минути за силово натоварване или 250 за аеробно такова. Това може да включва колоездене, ходене, спортно ходене, бягане, туризъм, качване на стълби, плуване и много други.

Обобщение

Остеоартритът се придружава с много физиологични и механични изменения. Един добър начин за тяхното противодействие е физическото натоварване. Укрепване на основните мускулни групи на долният крайник трябва да са основни цели в рехабилитацията. Претоварването може да се следи лесно, като лимитираме обострянето на болка след натоварване.

Изготвил: 

Илиян Ничев

Назад