Качване и слизане по стълби

Качване и слизане по стълби

Най-правилно е пациентът да бъде обучен как да преодолява стълби с помощни средства още предоперативно. При невъзможност това да бъде направено, ходенето по стълби се извършва в момента когато пациентът няма ортостатични реакции при изправянето и може да преодолее разстоянието от леглото си до стълбите и обратно.

Златно правило:

Нагоре се тръгва със здравия крак, а надолу с патерица и опериран крак 

Назад