Д-р Даниела Карафизиева

Д-р Даниела Диманова Карафизиева - Касабова

Д-р  Даниела Диманова Карафизиева e специалист по физикална и рехабилитационна медицина. Изпълнява длъжността Началник отделение по физикална и рехабилитационна медицина в Специализирана болница за рехабилитация „ Здраве” ЕАД гр. Банкя.

Завършва Медицина във ВМИ гр. Стара Загора  през 1995 г.

Придобива специалност по Физикална и рехабилитационна медицина  във Военномедицинска академия гр. София през 2009г.

През 2010г. започва работа като лекар ординатор в отделение по физикална и рехабилитационна медицина в Специализирана болница за рехабилитация „ Здраве” ЕАД гр. Банкя. 

От 2011г. до момента работи като Началник Отделение в СБР „Здраве” ЕАД гр. Банкя

Работи и в Медицински център „ Здраве – Банкя” ЕООД гр. Банкя с договор към НЗОК.

Работила е в ЦСМП от 1997г. до 2010г.


Следдипломни квалификации:

- Електродиагностика и електростимулация

- Лазертерапия

- Акупунктура

- Постизометрична релаксация

- Основен двугодишен курс и Квалификационен курс по Хомеопатична терапия

- Квалификационен курс по „ Актуални проблеми на заболяванията на периферната нервна система”

- Курс за работа с HIL  /високоенергиен лазер/ и Shock Wave Therapy /ударновълнова терапия/

 

Има  публикации в медицински издания. Участия в конференции и конгреси.

 

Членува в БЛС и Асоциацията по Физикална и рехабилитационна медицина.

Професионални интереси:
- посттравматична рехабилитация;
- постоперативна рехабилитация;

- рехабилитация при болести на периферна и централна нервна система;

- рехабилитация на дегенеративни и възпалителни ставни заболявания;

- рефлексотерапия – акупунктура, лазерпунктура;

- хомеопатична терапия

- Shock Wave Therapy /ударновълнова терапия/