Библиотека

Артроскопия на колянна става

Артроскопията на коляното е често използвана хирургическа процедура, при която е се осъществява диагностика и лечение на вътреставни увреди на колянната става. Съвременните постижения на техниката, усъвършенстване на хирургическата методи и новите модерни артроскопски инструменти правят тази операция един ефективен метод за лечение на проблеми в коляното. Според статистическите данни всяка година в в света се извършват 4 милиона артроскопии на коляно.

Процедурата се осъществява чрез малък разрез през който се въвежда оптична система в коляното, свързана с монитор. По този начин става възможно хирургът детайлно да огледа структурите в ставата. При установяване на увредени тъкани е възможно отстраняването или възстановяването им чрез инструменти (ножици, шейвъри, сонди и др.) въведени през още един или няколко допълнителни малки достъпа.

Кога се препоръчва артроскопия на колянната става?

Артроскопската хирургия на коляно се използва при определени увреди на колянната става, причиняващи най-често болка и дискомфорт в ставата. Най-честите заболявания и увреди, които изискват артроскопия са :

 • Скъсан менискус

Най-честата процедура е премахване на част от увредения менискус. Менискусите представляват хрущялни структури, които абсорбират механичния стрес върху коляното. Те се намират между костните краища, изграждащи колянната става. Менискусите често  се увреждат при различни видове травми, най-често по време на спорт. Възможно е и възстановяване на увредения менискус чрез шев, което представлява по-разширена процедура, която изисква по-дълъг период на възстановяване.

 • Възстановяване на предна кръстна връзка

Предната кръстна връзка е една от четирите основни връзки на коляното. Тя играе основна роля за стабилността на коляното. Пациенти които имат увреда на тази връзка се оплакват от чувство на нестабилност, „поддаване”  в коляното, като при някои по-тежки случаи дори им е трудно да се придвижват нормално. В повечето случаи възстановяването на тази увреда се извършва с артроскопска техника.

 • Плика – синдром

Пликата (срастване, брид) представлява остатъчна тъкан от ембионалното развитие, която някои хора имат в колянната си става. При дразненето й се получава болкова симптоматика, която се нарича плика-синдром. Артроскопското лечение на това състояние се състои в отстраняване на възпалената тъкан.

 • Някои случаи с повтарящи се луксации (изваждане) на капачката

 

 • Травми на хрущяла

При тежки травми може да се увреди хрущялната обвивка на колянната става. Артроскопски се лекува чрез пластично възстановяване на увредения хрущял - присаждане на хрущялни клетки, хрущялна тъкан. 

Преди операцията

Вашият хирург може да поиска от Вас, да се консултирате с личния лекар, за да се уточнят някои здравословни проблеми, касаещи бъдещата операция. Кръвни изследвания, ЕКГ и рентгенография на бял дроб и сърце и евентуално ядрено магнитен резонанс, ще бъде нужно да бъдат направени преди приема в клиниката. Ако имате някои специфични здравословни проблеми, може да бъде нужно по-обстойно изследване преди операцията. Уведомете Вашия хирург за лекарствата, които приемате, тъй като някои от тях трябва да бъдат спрени преди операцията.

Обикновенно операцията изисква престой в болницата 1-2 дни, като дори е възможно приемът Ви да е в деня на  самата интервенция. Преди операцията член от анестезиологичния екип ще говори с вас за видовете анестезия, които могат да се приложат. При колянната артроскопия анестезията може да бъде локална (обезчувствяване на коляното), регионална ( обезчуствяване на целия засегнат крайник) или обща. Вашият анестезиолог ще Ви помогне да решите какъв вид упойка да изберете. При първите два вида упойка е възможно да проследите самата операция на монитор. В деня преди операцията или няколко часа преди нея, медицинският персонал в клиниката ще извърши необходимата предоперативна подготовка, като избръсване на мястото, поставяне на стерилен компрес и др. 

Процедура

Цялата операция продължава обикновено около час, но това зависи разбира се от спецификата на всеки един случай. След анестезия, най често спинален блок (обезчувствяване от кръста надолу) чрез един или два малки разрези се прониква в ставата с помощта на два накрайника. Единият накрайник е оптична система, свързана с монитор, а другия е работен (сменяем), с които се извършват съответните процедури. Обикновено в ставата се поставя стерилен разтвор, чрез който тя се почиства и се дава възможност за по-обстоен оглед. След приключване на процедурата, накрайниците се изваждат и разрезите се зашиват. Най-често се поставя дренажна система (тръбичка с контейнер) в ставата, която се отстранява на следващия ден.

 

Възстановяване след операцията

На първия ден след операцията ще Ви бъде сменена превръзката и ще бъде отстранена дренажната тръбичка. След като Вашият хирург види че всичко протича нормално, най-вероятно ще бъдете изписани със съответните указания. Възстановяването след артроскопия на коляно е по-бързо, в сравнение с „откритата” операция на коляно с по-голям разрез. Въпреки това е важно да следвате стриктно указанията на хирурга, след изписването. Важно е вкъщи да държите крака си на високо и да поддържате лед върху него, за да се намали болката и отока. Превръзката трябва да е се поддържа чиста и суха. Ще се извършат контролни прегледи през 2-3 дни за смяна на превръзките по назначение от лекуващия лекар. Обикновено след изписването има определен период на ненатоварване на крайника и походка с патерици, в зависимост от вида на проведената операция. Рехабилитацията на мускулите около колянната става е важен етап след самата операция, от който зависи благополучния изход от лечението. Профилиран рехабилитатор че ви даде указания, докато сте в клиниката. При някои по-големи интервенция ще бъде нужно да посетите рехабилитационен център.

Усложнения

Повечето пациенти нямат усложнения след такава процедура, но както е при всяка операция, съществуват и някои рискове. Усложненият биха могли да бъдат: инфекция, кръвоизлив, тромбоза и увреда на нерви. Преди операцията вашият хирург ще обсъди с Вас възможните рискове.

При поява на някой от следните симптоми, задължително трябва да уведомите Вашия лекуващ лекар:

 • втрисане
 • висока температура
 • затопляне и зачервяване около коляното
 • силна и неутихваща болка
 • значителен оток на коляното
 • повишена болезненост и напрегнатост в областта на прасеца

Дългосрочни резултати

При повечето атроскопски процедури в областта на коляното, освен при реконструкция на предна кръстна връзка, връщането към обичайните Ви занимания и работа ще бъде възможно след 6-8 седмици, а по-някой път дори и по-бързо. Избягването на тежките физически натоварвания ще бъде за по-дълъг период. Всичко това ще Ви бъде разяснено то Вашия хирург. Добрият резултат от артроскопията на коляното зависи, както от тежестта на увредата, така и от правилно проведената рехабилитационна програма и сътрудничеството на пациента.

Назад