Библиотека

Артоскопия на раменна става

Артроскопската процедура на рамото е мини-инвазивна (щадяща) операция, при която хирургът чрез малки разрези въвежда в ставата оптична техника, свързана с екран, чрез която с финни хирургически инструменти се извършва определена манипулация върху ставните структури. Тази операция се различава от стандартната „открита” операция на раменната става по това, че пациентът има по-слаба постоперативна болка и  по-бързо се възстановява след процедурата.

Раменната артроскопия води началото си от 1970 г. Тя направи диагностиката, лечението и възстановяването след операция на раменната става по-улеснено и по-бързо отколкото преди. Тази процедура търпи усъвършенстване всяка година с навлизането на нови инструменти и хирургически техники.

Кога се препоръчва артроскопия на раменна става?

Вашият ортопед може да Ви препоръча раменна артроскопия, ако имате болка в рамото, която не се повлиява от нехирургическо, консервативно лечение – обезболяващи противовъзпалителни лекарства, локални апликации на кортикостероидни препарати или физиотерапевтични процедури. Възпалението е основна причина за търсене на медицинска помощ при проблеми с рамото. То представлява нормална реакция на организма към увреда или заболяване и причинява подуване, болка и ограничение в движението.

Травма, физическо пренатоварване и свързано с възрастта износване или разкъсване стоят в основата на най-честите проблеми с раменната става. Раменната артроскопия може да повлияе блогоприятно болкови симптоми при засягане на мускулите, сухожилията, хрущяла и други тъкани около раменната става.

Най-честите артроскопски процедури на рамото са:

  •  възстановяване на ротаторния маншон (група мускули и сухожилия на рамото) 
  • отстраняване на костни шипове
  • отстраняване или възстановяване на лабрума (кръглата връзка)
  • възстановяване на ставни връзки
  • премахване на възпалително променени тъкани или свободни хрущялни тела
  • стабилизиране при повтарящи се луксации (изваждане) на рамото

 

Някои по-сложни операции, като поставяне на изкуствена става и остеосинтеза на раменно счупване все още изискват по-разширена „открита” операция.

Преди операцията

Вашият хирург може да поиска от Вас, да се видите  с вашия личен лекар, за да се уточнят някои здравословни проблеми, касаещи бъдещата операция. Кръвни изследвания, ЕКГ и рентгенография на бял дроб и сърце и евентуално ядрено магнитен резонанс, ще бъде нужно да бъдат направени преди приема в клиниката. Ако имате някои специфични здравословни проблеми, може да бъде нужно по-обстойно изследване преди операцията. Уведомете вашия хирург за лекарствата, които приемате, тъй като някои от тях трябва да бъдат спрени преди операцията.

Преди операцията член от анестезиологичния екип ще говори с вас за видовете анестезия, които могат да се приложат. При раменната артроскопия анестезията може да бъде регионална (обезчувствяване на засегнатия крайник) или обща. Би могло да се комбинира регионална упойка със седация (дрямка) или лека обща анестезия, за да може пациентът по-спокойно да понесе някой път неудобната позиция, в която трябва да бъде поставен по време на операцията. В деня преди операцията медицинският персонал в клиниката ще извърши необходимата предоперативна подготовка, като избръсване на мястото, поставяне на стерилен компрес и др.  Цялата операция продължава обикновено около час, но това зависи разбира се от спецификата на всеки един случай.

Възстановяване след операцията

След операцията ще престоите в клиниката 1-2 дни, като при нужда ще получите болкоуспокояващи медикаменти. На първия ден ще бъде сменена превръзката Ви и ще бъде отстранена дренажната тръбичка.

Въпреки че обичайно след артроскопска операция възстановяването е бързо, може да отнеме няколко седмици за пълно възстановяване на раменната Ви става. След изписването може да имате лека болка и дискомфорт в рамките на първата седмица, като за тази цел ще Ви бъдат изписани болкоуспокояващи средства. Ще получите и специални усказания за превръзката, за движенията които трябва да избягвате и какъв вид имобилизация (средство за обездвижване на ставата) и за какъв срок трябва да носите.

Рехабилитацията е важна предпоставка за добрия резултат от артроскопската операция. Програма за упражнения ще Ви бъде назначена от хирурга и специалиста по кинезитерпия в клиниката. Ако извършенета процедура е по-сложна ще бъде нужно да посетите рехабилитационен център.

Усложнения

Повечето пациенти нямат усложнения след такава процедура, но както е при всяка операция, съществуват и някои рискове. Усложненият биха могли да бъдат: инфекция, кръвоизлив, тромбоза и увреда на нерви. Преди операцията вашият хирург ще обсъди с Вас възможните рискове.

Дългосрочни резултати

 Тъй като всеки пациент има специфични здравословни проблеми, пълното възстановяване отнема различно дълъг период. Ако процедурата и обема на хирургическата корекция при Вас е по-малка, Вие ще можете да се възстановите и да се върнете към работата си в рамките на няколко дни. По-продължително възстановяване е нужно при по-разширени процедури. Въпреки че разрезите при артроскопията са малки, възможно е увредите на ставата при Вас да изискват по-продължителна и по-обемна процедура. При тези случаи пълното възстановяване може да продължи няколко месеца. Стриктното изпълняване на указанията на медицинския персонал и рехабилитационния екип ще доведе до желания резултат.

Назад